روش جديد درمان بيماري تاولي پمفيگوس  

 

  پمفيگوس (بيماري پوستي اتوايميون) يك بيماري پوستي تاولي كشنده است و زماني رخ مي دهد كه بيمار آنتي بادي هايي به نام اتوآنتي بادي را توليد كند كه به پروتئين هاي سلول هاي خودي حمله مي كنند. در اين بيماري ، بدن حملات غيرعادي به ملكول هايي به نام دسموگلئين ها كه به طور طبيعي سلول هاي پوست را به هم متصل نگه مي دارند ، را افزايش مي دهد. زماني كه آنتي بادي ها به دسموگلئين ها حمله مي كنند ، سلول ها از هم جدا مي شوند و لزيون ها و تاول هايي كه بهبود نمي يابند ، ايجاد مي شود. در صورت عدم درمان بيماري فوق كشنده خواهد بود. درمان موجود اين بيماري مستلزم مهار سيستم ايمني غيراختصاصي است. به گزارش سايت نيوزمديكال محققان دانشگاه پنسيلوانيا آنتي بادي هاي پاتوژنيك براي دسموگلئين ها را در بيمار مبتلا به پمفيگوس مورد ارزيابي قرار دادند تا به درمان موثرتري دست يابند. دست اندركاران اين تحقيق آنتي بادي هايي را طراحي كردند كه به انواع يافت شده در بيماران مبتلا شباهت داشت ، سپس نشان دادند اين آنتي بادي ها دسموگلئين ها را غير فعال مي سازند و اثرات مضري بر سلول هاي پوستي در محيط كشت دارند. با انتقال به موش ، اين آنتي بادي ها تاول هايي نظير موارد ديده شده در بيماران پمفيگوس را القا كردند. محققان نواحي را بر روي آنتي بادي مشخص كرده اند كه باعث پاسخ اتوايميون مي شود. اين يافته ها اولين گزارش از كلونينك موفقيت آميز آنتي بادي هاي انساني است كه بيماري را در شرايط آزمايشگاهي و در موش ايجاد مي كند و فرصت جديدي را براي ايجاد داروهايي كه اين بيماري كشنده را درمان مي كنند ، فراهم مي سازد.

                                  

+ نوشته شده توسط علی صالحی در دوشنبه ششم آذر ۱۳۸۵ و ساعت 7:23 |


Powered By
BLOGFA.COM


به وبلاگ صالح زیستن خوش آمدید
به وبلاگ صالح زیستن خوش آمدید